Coaching Topsporters

“Om er ècht uit te halen wat erin zit, kun je best een steuntje in de rug gebruiken.”


Als topsporter heb je te maken met verschillende fases in je ontwikkeling en hoe hoger je komt, hoe meer druk je gaat ervaren. Druk vanuit je omgeving, maar ook vanuit jezelf. Het valt niet mee om daar goed mee om te gaan. Maar gelukkig is ook dat te trainen. En dat is van groot belang, want het mentale aspect geeft bijna altijd de doorslag.

Om jouw optimale prestatie te bereiken zijn mentale vaardigheden essentieel en energie en balans de sleutelwoorden.

De balans (op 4 niveaus)

Er zijn drie (hoofd)redenen voor sporters om externe begeleiding in te roepen, namelijk:

  1. Problemen buiten de sport die er weerslag op hebben
  2. Sportgerelateerde problemen als faalangst en spanningsklachten
  3. De wens om de eigen prestatie te maximaliseren c.q. het beste uit zichzelf te halen.

Peter Lulof gaat ervan uit dat lichaam en geest één zijn (holistische benadering) en dat het managen van energie de belangrijkste uitdaging is. Om optimaal te presteren moet je op vier niveaus in balans zijn:

Fysiek:

Een gezonde geest huist nu eenmaal bij voorkeur in een gezond lichaam. Denk maar aan lichamelijke verzorging, arbeid-rust verhouding, voeding, ontspanning en slaap. Zeker bij een topsporter wordt hier vaak al veel aandacht aan besteed.

Mentaal:

Ook hier moet alles kloppen. Onder dit niveau vallen met name het stellen van doelen, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, de kracht van je gedachten, ontspannen, focussen en visualiseren.

Emotioneel:

Het (h)erkennen van gevoelens, het aanvoelen van en hanteren van spanning, het aanvoelen van situaties. Iedere topsporter is nu eenmaal gevoelig voor invloeden van buitenaf. Ook het samenwerken met je teamgenoten, trainer en andere betrokkenen valt onder dit niveau.

Spiritueel

Door je af te vragen wat je echt belangrijk vindt in je leven (dus niet alleen als topsporter), kom je tot de kern van wat je drijft. En daarmee tot een innerlijke krachtbron die je prestaties zeer ten goede komt.

Het resultaat

Op alle vier niveaus kunnen gemakkelijk belemmeringen ontstaan, waardoor je niet meer optimaal in balans bent. Dat kan zowel met je persoonlijkheid als met externe omstandigheden te maken hebben. Bij deze vorm van coaching worden je belemmeringen in kaart gebracht en waar mogelijk opgeheven. Ook worden je verborgen kwaliteiten aangeboord en in de strijd gebracht. Daarmee wordt de balans weer hersteld, je zelfvertrouwen vergroot en je prestatieve vermogen verhoogd. Je bent optimaal (pro)actief en doelgericht bezig in je dagelijks leven als topsporter. Met uiteindelijk maar één doel voor ogen: het optimale uit jezelf en je sportcarrière halen.

De coaching

Deze met name op topsporters gerichte vorm van mental coaching kan worden gezien als extra ondersteuning naast de begeleiding door de technische en medische staf van de club. Elk traject wordt op maat samengesteld, in nauw overleg met de sporter en indien wenselijk ook met de trainer/coach. Er wordt gestart met een gezamenlijke inventarisatie en die resulteert in een persoonlijk plan van aanpak. Omdat het succes van deze vorm van coaching staat of valt met het wederzijdse vertrouwen tussen sporter en mental coach, wordt eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de sporter gevoerd.


De door Peter Lulof begeleide topsporter kent zichzelf goed, weet wat de succesbepalende factoren zijn, beschikt over de essentiële mentale vaardigheden (doelen stellen, focussen, spanningscontrole, gedachtetraining en verbeelding) en kan deze op elk gewenst moment zelf toepassen.

De coach

Peter Lulof (1955) is door levenservaring, studie en training ‘’wijs’’ geworden. Hij is opgeleid als register counsellor, mental coach (o.a. via NL Coach) en ScanCoach en beschikt over de nodige ervaring binnen de sportwereld. Voor Prestum.nl – het platform voor mentale training in sport – ontwikkelde hij de Mentale training voor voetballers (zie onderstaande link). Ook is hij partner van NLsportpsycholoog.
Zijn belangrijkste kwaliteiten als coach: inlevingsvermogen, positieve en enthousiaste levenshouding, creatief in het omgaan met kansen en beperkingen en in staat om een open, constructief en resultaatgericht klimaat te scheppen. Hij weet de achterliggende drijfveren en emoties naar boven te halen en bespreekbaar te maken. Kortom: hij weet topsporters te inspireren en ze te begeleiden naar hun optimale prestatie. Ongetwijfeld jou ook!

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan