Executive coaching

Om optimaal te presteren zijn energie en balans de sleutelwoorden.

Als directeur, ondernemer of topmanager krijg je met veel druk te maken. Zowel vanuit je omgeving als vanuit jezelf. Er worden hoge eisen aan je gesteld en je krijgt regelmatig te maken met lastige situaties. En daarmee met jezelf, want jij bent verantwoordelijk voor je functioneren. Om jouw optimale prestatie te bereiken zijn energie en balans de sleutelwoorden.

De balans (op 4 niveaus)

Peter Lulof gaat ervan uit dat lichaam en geest één zijn en dat het managen van energie de belangrijkste uitdaging is. Om optimaal te presteren moet je op vier niveaus in balans zijn:

Fysiek:

Een gezonde geest huist nu eenmaal bij voorkeur in een gezond lichaam. Dat heb je voor een groot deel zelf in de hand. Denk maar aan beweging, voeding, (matig) alcoholgebruik, (niet) roken en slapen. Zeker bij een topmanager schiet er nog wel eens iets bij in.

Kernbegrip op dit niveaus is DISCIPLINE.

Mentaal:

Ook hier moet alles kloppen. Onder dit niveau vallen met name het stellen van doelen, de kracht van je gedachten, doorzettingsvermogen, focussen, ontspannen en visusaliseren.

Kernbegrip op dit niveau is VISIE.

Emotioneel:

Het herkennen en hanteren van gevoelens, het aanvoelen van situaties en het omgaan met spanning. Ook het samenwerken met je directieteam en andere betrokkenen valt onder dit niveau.

Kernbegrip op dit niveau is PASSIE.

Spiritueel

Door je af te vragen wat je echt belangrijk vindt in je leven (niet alleen als executive), kom je tot de kern van wat je drijft. En daarmee tot een innerlijke krachtbron die je prestaties zeer ten goede komt.

Kernbegrip op dit niveau is GEWETEN.

Het resultaat

Op alle vier niveaus kunnen gemakkelijk belemmeringen ontstaan, waardoor je niet meer in balans bent. Dat kan zowel met je persoonlijkheid als met externe omstandigheden te maken hebben. Bij deze vorm van coaching worden je belemmeringen in kaart te brengen en waar mogelijk opgeheven. Ook worden je verborgen kwaliteiten aangeboord en in de strijd gebracht. Daarmee wordt de balans weer hersteld, je zelfvertrouwen vergroot en je prestatieve vermogen verhoogd. Je bent optimaal (pro)actief en doelgericht bezig en haalt het optimale uit jezelf en je carrière. En je houdt genoeg energie over om van je privéleven te genieten.

De coaching

Deze met name op executives gerichte vorm van coaching kent de volgende structuur:

  1. Intake / kennismaking – is er voldoende chemie, waar sta je nu, wat wil je bereiken?
  2. Bewustwording en inzicht – persoonskenmerken, kernwaliteiten, valkuilen, overtuigingen
  3. Doelen stellen – gericht op resultaat, prestatie en proces
  4. Nieuw gedrag toepassen – oefenen, feedback vragen, analyseren eigen gedrag
  5. Borgen van nieuw gedrag – evalueren, solide basis scheppen, steun derden organiseren

Elk traject wordt op maat samengesteld. Omdat het succes van deze vorm van coaching staat of valt met het wederzijdse vertrouwen, wordt meestal eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek gevoerd.

De door Peter Lulof gecoachte executive kent zichzelf uitstekend, weet wat zijn succebepalende factoren en valkuilen zijn, beschikt over de vereiste vaardigheden en kan deze op elk gewenst moment toepassen.

De coach

Peter Lulof (1955) is door studie, training, zelfstandig ondernemerschap en levenservaring ‘’wijs’’ geworden. Hij is opgeleid als register counsellor, mental coach en mediator en heeft meer dan 20 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer op het raakvlak van geestelijke gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Daarnaast heeft hij vele successen behaald als sportpsycholoog

Peter heeft oog voor de integrale aanpak van de harde (ratio) en de zachte (emoties) kant van het ondernemen. Hij heeft een open mind, is betrouwbaar en onafhankelijk. Hij zoekt naar betekenissen en verbindingen in ideeën en relaties. Wil begrijpen wat mensen motiveert en heeft een goed intuïtief inzicht in de drijfveren van anderen. Mensen van zijn type 1) bekommeren zich sterk om anderen, hebben een heldere visie op hoe ze iets goeds kunnen bijdragen aan de wereld en zijn zeer toegewijd aan hun eigen set normen en waarden. Bij het in de praktijk brengen van hun eigen visie gaan ze georganiseerd, origineel en vol doorzettingsvermogen te werk. Typische eigenschappen zijn: introspectief, verbaal begaafd, betrokken, loyaal, idealistisch, onverstoorbaar en consciëntieus.

Kortom: Peter Lulof weet mensen te inspireren en het beste in ze naar boven te halen.

(1) MBTI-type INFJ – De Raadgever; MBTI is een veelgebruikte methodiek om de persoonskenmerken van mensen in kaart te brengen.

Neem een abonnement op mijn nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates, tips en inzichten.