Holistisch mensbeeld

De mens is één geheel met vier verschillende deelgebieden (de Q’s) en kan alleen optimaal presteren als elk van die deelgebieden afzonderlijk en in samenhang met de andere gebieden in balans zijn.

Om succesvol te zijn heb je alle Q’s hard nodig: IQ in de vorm van visie en motivatie, EQ in de vorm van passie en plezier, FQ in de vorm van discipline en gezonde levensstijl en SQ in de vorm van geweten en authenticiteit.

Mentaal – IQ

Bij het mentale niveau (IQ) gaat het met name om je overtuigingen, de kracht van je gedachten, je focus en motivatie. Mentale intelligentie is onze capaciteit om te analyseren, te rationaliseren, abstract te denken, taal te gebruiken, te visualiseren en te begrijpen.

Kernbegrip op dit niveau is VISIE: een logisch gevolg als ons brein het ‘nodige’ aan het ‘haalbare’ koppelt.

Karaktertrekken die hiermee samenhangen: idealistisch, langetermijn-perspectief, gelooft in mensen, bereidt zich voor op de toekomst, heeft verwachtingen, presteert, grensverleggend en strategisch denker.

Emotioneel – EQ

Het emotionele niveau (EQ) heeft betrekking op het herkennen en hanteren van gevoelens 1), het omgaan met spanningen, relaties, samenwerking, aandacht en waardering. Het reguleert onze sociale gevoeligheid, empathie en mogelijkheid om succesvol met anderen te communiceren.

Kernbegrip op dit niveau is PASSIE: het vuur, de wens, de kracht van de overtuiging en de motor die zorgt dat mensen discipline kunnen opbrengen om hun visie te realiseren. Passie ontstaat als een behoefte gecombineerd wordt met talent.

Karaktertrekken die hiermee samenhangen: optimistisch, hoopvol, moedig, empatisch, gevoelig, plezier, humor en mensgericht.

1) De basisgevoelens zijn bang, boos, blij en bedroefd (4B’s).

Fysiek – FQ

Bij het fysieke niveau (FQ) gaat het met name om het onderhouden van je lichaam. Dat heb je voor een groot deel zelf in de hand. Denk maar aan beweging, roken, alcohol, voeding en ontspanning (BRAVO). Fysieke intelligentie is het vermogen om ons lichaam, een ongelooflijk complex systeem, aan te sturen en allerlei processen plaats te laten vinden.

Kernbegrip op dit niveau is DISCIPLINE: de prijs die mensen betalen voor het omzetten van visie in realiteit. Discipline ontstaat als visie samengaat met toewijding . En let op: je lichaam heeft een belangrijke signaalfunctie.

Karaktertrekken die hiermee samenhangen: realistisch, neemt initiatieven, werkt hard, standvastig, zelfdiscipline, consequent en besluitvaardig.

Spiritueel – SQ

Het spirituele niveau (SQ) staat met name voor wie je werkelijk bent. Door je af te vragen wat je echt belangrijk vindt in het leven, kom je tot de kern van wat je drijft. En daarmee tot een innerlijke krachtbron die je prestaties zeer ten goede komt. Spirituele intelligentie gaat over onze behoefte aan betekenis en onze diepere wens om iets na te laten.

Kernbegrip op dit niveau is GEWETEN: het morele zintuig dat weet wat goed en slecht is. Het is de motor achter betekenis geven en ertoe doen. Het is de leidende kracht voor visie, discipline en passie.

Karaktertrekken die hiermee samenhangen: integer, neemt verantwoordelijkheid, wijs, moreel, ethisch, bescheiden, eerlijk, met respect en geïnspireerd.

Peter Lulof is als geregistreerd counsellor aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) en staat ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (SCAG). Tevens is Peter actief als sportpsycholoog en geeft hij mentale trainingen