Peter Lulof

coach en consultant

 een proactieve benadering en de keuze voor het mentale niveau als ingang

Peter Lulof is als geregistreerd counsellor aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) en staat ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de Stichting Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (SCAG).