Management Team scan

Functioneert uw MT efficiënt en effectief?

Het ene Management Team functioneert beter dan het andere, maar mijn ervaring is dat het vaak efficiënter en effectiever kan. Het vraagt nogal wat om als MT optimaal samen te werken.

Denk daarbij met name aan een goede voorbereiding / de juiste doelen stellen, het vaststellen van de kaders waarbinnen wordt geopereerd en het polsen van de behoeften van de deelnemers. En dat op basis van onderling vertrouwen en binnen een open en inspirerend klimaat.

In de Scan wordt met name gekeken naar:

      • Efficiëntie – de manier waarop besluitvorming tot stand komt (het proces) en
      • Effectiviteit – de mate waarin het overleg tot besluiten leidt (het resultaat)

De MT-Scan bestaat uit individuele gesprekken met directie / voorzitter en MT-leden, het bijwonen van een tweetal vergaderingen, een gezamenlijke bespreking over de bevindingen en een eindrapportage met conclusies en aanbevelingen.

Neem een abonnement op mijn nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates, tips en inzichten.