Optimaal prestatiemodel

Jouw optimale prestatie

Grondhouding bepalen

Het fundament voor het realiseren van je optimale prestatie wordt gevormd door je grondhouding of motiverende houding. Deze is opgebouwd uit de elementen

  • Belief (overtuiging) – de mate waarin je vertrouwen hebt in je mogelijkheden; bijpassende vraag: “In hoeverre kan ik het”.
  • Commitment (toewijding of motivatie) – de mate waarin je aan jezelf wilt werken; bijpassende vraag: “In hoeverre wil ik het?”.

Kenmerken inventariseren

De inventarisatie van je persoonskenmerken, met als voornaamste doel het bewerkstelligen van inzicht. Hiermee wordt bedoeld:

  • (Zelf)bewustzijn – kennis en ervaring met jezelf in relatie tot je omgeving
  • Onderkenning – dragen deze kennis en ervaring bij aan het realiseren van mijn optimale prestatie of niet?
  • Herkenning – zo ja, in welke situaties? En in welke situaties niet?
  • Erkenning – is er mogelijk een probleem of niet?

ProMentaal beschikt over diverse instrumenten om de persoonlijkheid in kaart te brengen, zoals MBTI, DISC, TMA, PPLS e.a.

Vaardigheden trainen

Als inzicht is verkregen in de kenmerken en eventuele belemmeringen daarbij, dan is het wenselijk om gericht te gaan werken aan het consolideren en verder versterken van de sterke punten en waar mogelijk te werken aan de verbeterpunten. Om de aanpak concreet vorm te geven, beschikt ProMentaal over een breed scala aan interventies en methodieken. De aanpak wordt op maat vastgesteld en op de praktijk afgestemd.

Zelfcontrole toepassen

Uiteindelijk vergt het bereiken van je optimale prestatie adequate toepassing, controle en routine van het geleerde in de praktijk. Het resultaat is de optelsom van de eigen persoonlijke kenmerken en vaardigheden. Grondige evaluatie van en reflectie op praktijksituaties, leermomenten, vertoond gedrag en resultaten is het onderdeel dat de cirkel rond maakt (en weer de basis vormt van verdere ontwikkeling).

ProMentaal

Weerselosestraat 289
7623 DZ Borne

Gratis parkeren voor de deur

OV: NS Station Borne + Buurtbus 592      (richting Weerselo)

0651993574
info@promentaal.nl

 

Contactgegevens

Wacht niet langer. Ga vandaag nog op weg naar je optimale prestatie.