Het teamtraject van ProMentaal heeft de volgende concrete verbeteringen opgeleverd (met dank aan Peter en zijn taak- èn relatiegerichte aanpak):
– De teamleden zijn zich bewuster van elkaar, elkaars kwaliteiten en aandachtspunten en spreken elkaar meer aan op zaken die spelen
– De taken en verantwoordelijkheden zijn geactualiseerd en zijn vaker onderwerp van gesprek
– De teamleden zijn zich bewuster van de gevraagde professionaliteit
– Het gevoel van veiligheid binnen het team wordt bestempeld als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wordt ook als team bewaakt
– Er worden nu jaarlijks twee GTO’s gepland, zodat alle teamleden goed op de hoogte blijven
– De rolverdeling van de functies is waar nodig aangescherpt